لینک های دسترسی

مک کين و اوباما - رقابت در ایالت های محافظه کار


جان مک کين، کانديد جمهوريخواه رياست جمهوري ايالات متحده، براي حفظ سيطرۀ اش در موضع هاي مستحکم عنعنوي حزبش مبارزه ميکند، طوريکه همه پرسي هاي اخير نشان ميدهد که بارک اوباما کانديد دموکرات درين ايالت ها سبقت دارد.

مک کين بروز شنبه در ايالت کروليناي شمالي و ويرجنيا ظاهر شد که اين دو ايالت طي انتخابات گذشتۀ رياست جمهوري موضع هاي مستحکم محافظه کاران بوده اند.

وي وعده نمود که کشور را به يک مسير جديد سوق خواهد داد - طوريکه وي کوشش ميکند که از جورج بش که يک رئيس جمهور غير محبوب جمهوري خواه تلقی میگردد، فاصله گيرد.

وي همچنان از پلان مالياتي اوباما انتقاد نموده و آنرا سوسياليزم توع اروپايي خواند که ماليات را بر برخی بلند برده و پول را به برخی ديگر میدهد.

ده ها هزار نفر بروز شنبه در شهر ستين لويس ميزوري گردهم آمده بودند تا به اوباما گوش دهند که به راي دهنده گان گفت: مک کين از پاليسي هاي حکومت بش حمايت نموده است - پالیسی های که کشور را به اين مصيب اقتصادي سر دچار ساخت.

همه پرسي هاي سراسري در کشور نشان ميدهد که اوباما با تفاوت شش فيصد از مک کین سبقت دارد. اما اوباما به طرفداران اش هشدار داد که برد را در ين انتخابات آسان نگيرند و از آنها خواست تا براي هر راي مبارزه کنند.

گفته ميشود که اوباما در ماه سپتمبر ۱۵۰ مليون دالر جمع آوري نموده است که يک رقم بي سابقه در تاريخ مبارزات انتخاباتي ميباشد.

XS
SM
MD
LG