لینک های دسترسی

کورياي جنوبي تلاش دارد در پاسخ به بحران مالي جهاني، بانک هاي خود را تقويب بخشد


کورياي جنوبي تلاش دارد در پاسخ به بحران مالي جهاني، بانک هاي خود را تقويب بخشد.

مامورين امروز يکشنبه در سيول اعلان نمودند که آنکشور ۱۰۰ مليارد دالري را که بانکهاي آنکشور از کشور هاي خارجي مقروض ميباشند، تضمين ميکند. حکومت همچنان در نظر دارد تا ۳۰ مليارد دالر را بطور مستقيم به موسسات مالي آنکشور تذريق نمايد.

وعدۀ کورياي جنوبي يکروز بعد از آن صورت ميگيرد که جورج بوش در کمپ ديڤيد روي بحران مالي جهاني با نيکلاس سرکوزي رئيس جمهور فرانسه و جوز مانويل بروسو رئيس کميسيون اروپايي بحث نمود.

اين رهبران طي يک بيانيه اي گفتند که براي يک سلسله نشست هاي سران جهت رسيده گي به اين وضعيت پلان دارند.

آنها گفتند که اولين نشست سران برسر رسيدن به اصول اصلاحات جهت تضمين رفاه آينده تمرکز خواهد يافت. نشست هاي آينده گام هاي مشخصي را براي برآورده شدن اين اهداف انکشاف خواهد داد.

XS
SM
MD
LG