لینک های دسترسی

فهرست موفقيت ها طويل است، ولی فهرست موانع هم کوتاه نیست


«انديپندنت يوکه» از اظهارات رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده در موسسه صلح ايالات متحده چنين نقل قول کرده است:

"تشدت گرائی دهشا افگنان، امريکا و متحدين ما را به افغانستان کشانید. و بايد متوجه شد که در حال حاضر در افغانستان ۴۲ کشور و ۱۰۰ ها موسسه و سازمان غير حکومتی، پوهنتون ها، بانک های انکشافی، موسسه ملل، اتحاديه اروپائی و ناتو، همه منحيث يک سعی بين المللی و نظامی، کار ميکنند.

بدون شک، عمليات جنگی قوای ائتلاف به هيچ وجه تازگی ندارد، اما در افغانستان، عمليات ناتو با در نظر داشت شرايط ملی در افغانستان، فلج شده است.

البته يکتعداد از متحدين و شرکای ما شجاعانه پا به پيش نهاده اند، اما بسياری از آنها دارای بودجه های دفاعی کم و حکومات غير مصمم اند؛ و از نگاه تعداد و کيفيت کاری، قوای لازمه برای پیشبرد اين نوع جنگ را ندارند."

نشريه «انديپندنت يوکه» از گيتس نقل قول کرده و ادامه میدهد که برای موفقيت در اين نوع جنگ، تجهيزات و آرايش کامل نظامی و ملکی بايد بهتر هم آهنگ گردد. لست موفقيت ها تا حال طويل است، اما فهرست موانع نيز طویل میباشد.

رابرت گيتس ميگويد: " ما بايد بر موانع فايق شويم. ما بايد آماده باشيم راه و رسم های کاری سابق خود را تغيير دهيم و موسسات جديدي را، بسويه ملی و در پهناي بين المللی، احداث کنيم؛ تا بتوانيم به چالش های دراز مدتی که در خارج بدان مواجه هستيم رسيدگی کنيم.".

و روزنامه « سيدنی مورنينگ هيرالد» گفته است که در مشی مقابله با دهشت افگنی با طبقه سياسی پاکستان درز و شقاقی عميقی ايجاد شده است.

« سيدنی مورنيگ هيرالد» در توضيح اين امر گفته است اين درز و شقاق در هنگامی ايجاد شده که خشونت گرائی و تشدد طالبان وبحران اقتصادی، پاکستان را در لبه سقوط قرار داده است.

سيدني مورنيگ هيرالد بعد ميگويد: "يک جلسه خاص پارلمان به دعوت حکومت پاکستان تشکيل يافت تا در زمينه جنگ بمقابل دهشت افگنی يک تواق سياسی بدست آيد. اما جلسه بطور چشمگير نتيجه معکوس داد. زیرا احزاب سياسی واشنگتن و ناتو را تقبيح کرده و اردوی کشور شان برای مقابله عليه طالبان پاکستان حمايت و پشتيباني کنند.

« جمعيت علماي اسلامي پاکستان» که يک شريک ديگر حکومت بر سر قدرت است، حتی از آن نيز پيش رفت و گفت که اينک که اعضای پارلمان سخنان نمايندگان اردو را استماع نموده اند، به جنبش طالبان پاکستان نيز بايد فرصت داده شود در محضر نمايندگان در پارلمان سخنراني کنند.

سدنی مورنينگ هيرالد بعد ميگويد: اوضاع سياسی و اقتصادی پاکستان، با تشديد حملات انتحاری با بم و تهي شدن وحشتناک ذخاير اسعار خارجی، بدتر شده ميرود.

دولت پاکستان در جستجوي بدست آوردن ۱۰ ميليارد دالر ضمانت از موسسات پولی است، در حاليکه کمبود شديد جریان برق تشبثات را فلج ساخته و مردم را دچار محنت ساخته است.

منتقدين حکومت برهبری آصف علي زرداری شکايت دارند که در اخذ تصميم و طرح مشی در پاکستان يک حالت فلج رونما شده است، و يک راپوراستخباراتی ملی ايالات متحده در مورد پاکستان حاکيست که آن کشور در لبه سقوط قرار گرفته است.

منبع ميگويد در پاکستان تورم پولی ۲۵ درصد است و قيم بعضی مواد اوليه خوراکی صد در صد زياد شده و پول پاکستانی حدود ۳۰ در صد ارزش خود را از دست داده است.

روزنامه از« صالح حيات » از وزير داخله اسبق پاکستان نقل قول کرده و میگوید: ساحه دهشت افگنس هر لحظه توسعه مي يابد.

اين امر تنها دليل و انگيزه ايديالوژيکي ندارد، زیرا اگر اين امر در کنار محروميت هاي اقتصادي قرار داده شود، نتيجه آن به وضاحت ظهور مستدام اردو های آماده بخدمت برای طالبان و القاعده است. در چنين وضع وقوع صد ها حملات انفجاری با بم را بايد انتظار برد.

XS
SM
MD
LG