لینک های دسترسی

دو عسکر ناتو و پنج طفل در شمال افغانستان کشته شدند


مقامات افغان و ناتو ميگويند يک بم افگن انتحاری حد اقل دو عسکر ناتو و پنج طفل را در شمال افغانستان بقتل رسانيدند.

مقامات ميگويند بم افگن بر يک کاروان عساکر جرمنی روز دوشنبه در ولايت قندز حمله کرد.

به گفتۀ پوليس افغانستان، حوالی صبح امروز دوشنبه، افراد مسلح سوار برموتر سايکل، يک زن برتانوی مربوط افريقیي جنوبی را بضرب گلوله بقتل رسانيدند.

مقتول برای ادارۀ «خدمت براي افغانستان» که مربوط يک ادارۀ خيريۀ مسيحيست کار ميکرد. طالبان گفته اند که اين زن بخاطر تبليغ مسيحيت در يک کشور مسلمان، کشته شده است.

صْدای امريکا که با چند موسسۀ خيريۀ ديگر مسيحي در تماس شده گفته اند که در نظر دارند در آنکشورآن قدر زيادو بطور مشهودی در ملاي عام ظاهر نشوند.

از جانب دیگر، مقامات افغانستان امروز دوشنبه اعلام داشتند که عساکر افغان و ناتو ۳۴ طالب را از روز يکشنبه بدينسو در ولايت هلمند کشته اند. حد اقل دو کارمند امنيتي افغان نيز در اين جنگها زخمي شده اند.

تندروان طالب بخاطر ضعيف ساختن حمايت از حکومت تحت حمايت غرب، کارمندان خيريۀ رابطور فزايندۀ مورد هدف قرار ميدهند.

موسسات خيريه ميگويند امسال حد اقل سه هزار نفر در ارتباط با خشونتهاي تندروان کشته شده اند.

ملل متحد ميگويد،بيش از يک هزار وچهار صْد تن از افراد کشته شده، غير نظامي بوده اند.

قواي بين المللي وافغان در جريان هفت سال گذشته با جنگجويانيکه با طالبان همدردي دارند مصروف جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG