لینک های دسترسی

گشایش راه تجارتی بین هند و پاکستان بعد از ۶۰ سال


هند و پاکستان بعد از مدت ۶۰ سال، براي اولين بار، راۀ تجارتئ بين دو کشور را در بخش منقسم شدۀ کشمير، گشودند.

چنانيکه انجانا پاسريچا براي صداي امريکا از دهلئ جديد گزارش ميدهد، اميدواريهاي زيادي در مورد افزايش اعتماد بين دو کشور، باعث کاهش تشنج در منطقۀ کشمير موجود است که هر دو کشور بر آن ادعا دارند.

پس از مدت طولانئ شش دهه براي اولين بار، عبور مرور لاريهايي که ميوه و ديگر محصولات بر آنها بار بود، از جانب کشمير هند به پاکستان و از پاکستان به هند آغاز گردید.

فضاي گشايش راۀ تجارتي در بين منطقۀ مُنقسم شدۀ کشمير، احساس ميگرديد.

بر لاريهاي حمل و نقل ميوه ، شعارهاي بچشم ميخورد که بر آنها نوشته شده بود، ( زنده باد تجارت، بين هر دو طرف) ، و تجار و دهاقين با شور و هلهله آنها را بدرقه ميکردند.

در جانب کشمير پاکستان، حين آغاز حرکت لاريهاي اموالتجاره، برسم استقبال از صلح، کبوتران سفيد به هوا رها شدند.

گشايش تجارت در امتداد راه سرحدي که کشمير را بدو قسمت هند و پاکستان منقسم مي سازد و بشدت از آن حراست ميگردد، دومين قدم عُمده است که به هر دو کشور اجازه ميدهد تا در منطقۀ طرف منازعۀ هردو کشور، از چهار سال قبل که عمليۀ صلح را با خدمات ترانسپورتي توسط موتر هاي سرويس در امتداد سرحد در سال ۲۰۰ آغاز کردند، تماس بيشتري بر قرار نمايند.

تجارت چهار ماه بعد از احتجاجات گُستردۀ ضد هندي که توسط گروه هاي جدائي طلب رهبري مي شد، در کشمير تحت سُلطۀ هند، آغاز گرديد.

تقاضاهاي ايشان ، شامل گشايش راه تجارتي در منطقۀ مورد مناقشۀ کشمير به پاکستان را نيزدر بر داشت.

عبدالغني بت ، يک رهبر اتحاد مخالفين که (شامل همه احزاب کنفرانس حُريت ميگردد)

ميگويد اجازه دادن به تجارت، قدم خوبي است. اما اميد است که این کار به حل سياسئ منازعۀ کشمير در بين هند و پاکستان منتج گردد.

XS
SM
MD
LG