لینک های دسترسی

عربستان سعودی - تایید میزبانی مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان


عربستان سعودی تائيد کرد که آن کشور ماه گذشته از مذاکرات بين حکومت افغانستان و تندروان طالبان ميزبانی کرده است.

شهزاده سعود الفيصل، وزير خارجۀ عربستان سعودی، به خبرنگاران در شهر رياض گفت مقامات طالبان و حکومت افغانستان در يک ضيافت عنعنوی افطار در جريان ماه مبارک رمضان اشتراک کرده اند.

او گفت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نيز در آن ضيافت شامل بود.

شهزاده سعود بعد از ملاقات با حاوير سولانا رئيس مشی خارجی اتحاديۀ اروپايی گفت پادشاه عربستان موافقه کرده است که بنابر تقاضای رئيس جمهور حامد کرزی در اين مذاکرات ميانجيگری کند.

اما وی هشدار داد هر سعی ديگر بر تمايل احزاب افغانی براي صلح مربوط خواهد بود.

در گذشته حکومت افغانستان و طالبان هر دو مذاکراتی را که شامل صلح جوانب افغاني باشد، تکذيب کرده بودند.

XS
SM
MD
LG