لینک های دسترسی

نظر پرسی ها ميرساند که اوباما بر مککين سبقت دارد


چند نظر پرسی تازه نشان ميدهد که براک اوباما، کانديد رياست جمهوری از حزب ديموکرات، ۱۳ روز قبل از آنکه رای دهندگان امريکايی يک رئيس جمهور جديد را انتخاب کنند، از رقيبش جان مکين کانديد حزب جمهوريخواه سبقت دارد.

امروز چهارشنبه سناتور مککين در حاليکه سعي دارد ميدان باخته را دوباره بدست بياورد، در اجتماعات مختلف حضور يافته و مصاحبه هايي با مطبوعات انجام دهد.

اين سناتور ايالت اريزونا در دو ايالت کلیدی يعني نيو همشاير و اوهايو مبازرات انتخاباتي اش را دوام میدهد.

نظر پرسي هاي نشان ميدهد که اوباما در اين هردو ايالت از مکين سبقت دارد.

سناتور اوباما امروز چهارشنبه با مشاورين امنيت ملي اش ملاقات کرده و در حاليکه در ايالت جنوبي ورجينيا مبارزۀ انتخاباتي ميکند، بر سياست خارجي تمرکز خواهد کرد.

نظر پرسي هاي تازه نشان ميدهد که اوباما در ايالت ورجنييا که از نگاه عنعنوي جمهويخواه بوده با هشت فيصد پاينت سبقت دارد.

در دو انتخابات قبلي رياست جمهوري، ورجينيا به جورج بش راي داده بود.

روز هاي پنجشنبه و جمعه اوباما براي عيادت از مادر کلان مريضش به ايالت هاوايي خواهد رفت که اوباما را پرورش داده است.

مدلين دنهام، مادر کلان ۸۵ سالۀ اوباما شديداً بيمار است.

XS
SM
MD
LG