لینک های دسترسی

به تعقيب حمله در ساحل عاج ثبت نام راي دهندگان متوقف شد.مقامات کشور ساحل عاج ميگويند عمليات ثبت نام سراسري راي دهندگان را بعد از يک حمله بر دفتر کميسيون انتخابات دران کشور غرب افريقا متوقف ساخته اند.

مقامات انتخابات ميگويند اين التواي ثبت نام صرف مؤقتي است و اميدوارند که اين عمليات تا يکي دو روز ديگر از سر گرفته شود.

شبکۀ منطقوي خبري ملل متحد گزارش داد که ساکنين ابيجان، شهر عمدۀ ساحل عاج ميگويند جوانان مسلح به دنده و سنگ هفتۀ گذشته دفتر ثبت نام را دران شهر تخريب کردند.

اين شبکۀ خبري گزارش داد که ساير دفاتر ثبت نام نيز از وقت آغاز عمليات بتاريخ ۱۵ سپتمبر باينطرف مورد حمله قرار گرفته است.

قرار است انتخابات ساحل عاج بتاريخ ۳۰ نومبر برگزار گردد، ولي هفتۀ گذشته يک مقام کميسيون انتخابات آن کشور بخبرنگاران گفت انتخابات بايد بتعويق بيفتد و علاوه کرد که مشکل خواهد بود که کار باقي ماندۀ ثبت نام را بوقت آن تکميل نمود.

مفسرين و رهبران مخالفين هشدار داده اند که آمادگي براي راي گيري عقب مانده است.XS
SM
MD
LG