لینک های دسترسی

انفجار در گرجستان رئيس بلديۀ يک شهرک کوچک را کشت.


مقامات گرجستان ميگويند انفجاري رئيس بلديۀ يک شهرک کوچک و يک تن ديگر را امروز در نزديک منطقۀ جدا شدۀ ابخازيه هلاک ساخت.

وزرات داخلۀ گرجستان گفت سؤ ظن دارد که مواد منفجره از فواصل دور انفجار داده شده بود و جدائي طلبان ابخازيه را مسؤل آن خواند.

اين انفجار در حالي رخ داد که مقامات در شهرک مويهاڤا خانه اي را تفتيش مينمودند که در يک حملۀ بم دستي قبلي خساره مند شده بود.

تشنج در ابخازيه و اوسيتياي جنوبي، يک منطقۀ جداشدۀ ديگر تشديد شده است.

قواي روسيه در ماۀ آگست بعد ازان به گرجستان تهاجم نمود که عساکر گرجستان کوشش کردند کنترول اوسيتياي جنوبي را دوباره بدست بگيرند.

عساکر روسيه در ماۀ جاري از گرجستان خارج شد ولي در مناطق جدا شده باقي مانده اند.

XS
SM
MD
LG