لینک های دسترسی

تسلیح شبه نظامیان قبایلی - ستراتیژی پُر مخاطره؟


منابع امریکایی میگوید پاکستان کوشش های خود را بخاطر استخدام شبه نظامیان محلی براي جنگ عليۀ تندروان بیشتر ساخته است. اما تحلیلگران میگویند این ستراتیژی پُرمخاطره است.

مامورین میگویند حکومت پاکستان از مدت زمانی شبه نظامیاني را که همچنان بنام لشکر موسوم اند، به جنگ علیه شبه نظامیان تشویق مینماید.

طبق گزارش روزنامه واشنگتن پوست، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان در تازه ترین دیدار خود از بیجنگ خریداریی تفنگهاي کلشینکوف و دیگر سلاح های خفیفه را از چین برای شبه نظاميان ،لشکر، تدارک نمود.

مامورین امریکایی معامله خریداری سلاح را تائید نمیکنند. اما آنها علاوه ميدارند که گروه های قبائيلی از قبل مسلح اند و اگر پاکستان برای آنها سلاح بیشتر توزیع نماید، پس چین منبع لوژیستکی خواهد بود.

شجاع نواز، تحلیلگر امور نظامی پاکستان میگوید حکومت آن کشور قوای سرحدی را تقویه مینماید که فشار جنگ ضد تندروان را در مناطق سرحدی متحمل شده است.

"درین مقطع زمانی، بسیار ساده است تا عملکرد قوای سرحدی و نظامی پاکستان را تحسین نمود. این اقدام به تعداد آنها می افزاید و همچنان از لحاظ سیاسی نشان دادن قوا نیز میباشد."

قوای سرحدی متشکل از مردم محل است، ولی توسط اردوی پاکستان تنظیم میگردد. لشکر ها از حلقه اردوی پاکستان خارج میباشد و توسط سران قبائل (ملک ها) رهبری میشود.

حکومت پاکستان بخاطر بستن پیمان صلح با گروه های سرحدی که بعضی آنها با طالبان و القاعده همدردی دارند، کوشش نمود. اما اين معاملات مورد انتقاد ایالات متحده قرار گرفت و بی نتیجه ثابت گردید.

تندروان اکنون با مقاومت بعضی گروه های قبائيلی مواجه اند، و حکومت پاکستان نیز امیدوار است تا با برافروخین خشم قبايل، تندروان را از بین ببرد. مامورین امریکایی امیدوار تکرار پلانی اند که "بیدار شدن" نیز عنوان شده که در عراق سران قبائيل علیه القاعده جنگ نمودند.

شجاع نواز میگوید تهیه سلاح بیشتر به لشکر ها میتواند به حکومت زرداری سودمند ثابت شود ولی او از نتیجه معکوس آن نیز هشدار میدهد.

"اگر درست کنترول گردند، میتواند در کوتاه مدت کارا باشد. اما در دراز مدت، امکان ایجاد گروه دیگری ميرود که ممکن طرفدار حکومت باشد و یا نه، مخصوصاً اگر بهتر تربیه و تجهیز شوند. انها میتواند شکل جنگسالاران محلی را اختیار نمایند."

زمانیکه از دينا پرینو، نطاق قصر سفید درین مورد پرسیده شد گفت، ایالات متحده روش "تماشا کن و انتظار بکش" را اختیار نموده است.

"جزئیات اینراکه پاکستان چگونه این ابتکار را طرح نموده، در دسترس ندارم، اما فکر میکنم از گذشته بسیار آموخته باشند. و امکان دارد این بهتر باشد. چنین امیدواری داریم. اما ما مواظب آن میباشیم."

XS
SM
MD
LG