لینک های دسترسی

خلیلزاد: ثبات در افغانستان برای ممالک همسایه تهدید نه بلکه سرمایه پُر بها است


زلمی خلیل زاد، سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید ایجاد حکومت جدید ملکی در پاکستان و تشخيص دهشت افگنی بحیث یک دشمن مشترک توسط اسلام آباد و کابل، علامات امیدوار کننده است.

زلمی خلیل زاد، میگوید درحالیکه امنیت ناکافي باعث رشد بطي سرمایه گزاری در افغانستان شده، آن کشور شاهد پیشرفت های درین عرصه بوده است.

"رشد اقتصاد افغانستان در سال 2008 به سرعت هفت عشاریه پنج در صد بشکل قابل ملاحظۀ ادامه دارد و سرمایه گزاری های عمده جدید را جلب کرده است - چون سرمایه گزاری چین در معدن مس عینک."

ولی او میگوید فساد اداری، تولید تجارت مواد مخدر و حکومتداری موثر هنوز از چالش های بزرگی است که افغانستان با آن روبرو میباشد. او اضافه نمود، اگر جامعه جهانی و مردم افغانستان سهم خود را بشکل درست انجام دهند، کشور به خوشبختی سوق داده خواهد شد.

سفیر ایالات متحده که در کنفرانس سالانه اطاق های تجارت افغانستان و امریکا صحبت میکرد گفت.

"برای افغان ها مهم است تا بدانند که جامعه جهانی برای کمک آمده است و آنها باید ازین فرصت استفاده نمایند. ایالات متحده و جامعه جهانی نیز باید کارکرد های خود را بهبود بخشند."

زلمی خلیلزاد گفت در صورتیکه دولت افغانستان و جامعه جهانی امنیت مردم عام را تامین نماید، افغانها خود شان بخاطر از بین بردن فعالیت های دهشت افگنان و تندروان همکاری خواهند کرد.

آقای خلیلزاد گفت آن عده طالبان که بخاطر مصالحه ملی میخواهند زیر چتر قانون و فضای جدید سیاسی افغانستان در صلح زنده گی نمایند،در روند سياسي شامل ساخته شوند.

"بخاطر عملی ساختن این امر، امنیت، اقتصاد و حکومت افغانستان باید تقویه گردد تا مذاکرات به شرايط ما برگزار شود."

او گفت کشور های منطقه باید بدانند که یک افغانستان با ثبات و خوشبخت برای ممالک همسایه تهدید نه بلکه سرمایه پُربها و مفید خواهد بود.

زلمی خلیلزاد در رابطه به مشکل روزافزون مواد مخدر در افغانستان به صدای امریکا گفت کار های زیادی است که دولت افغانستان و جامعه جهانی میتواند درین بخش انجام دهد. او گفت بخاطر مقابله به این مشکل و از بین بردن فساد اداری در دستگاه دولتی، حکومت باید پالیسی های موثر حسابدهی را روی کار گیرد و از هر فرد حتی از بلندترین مقام باید بطور عادلانه و با شفافیت حسابدهی صورت گیرد.

آقای خلیلزاد که در بین تجار و متشبثین خصوصی صحبت میکرد گفت افغانستان برای سرمایه گزاران بازار پُرمنفعتی بوده که در بخش های مختلف چون حمل و نقل مواد ازافغانستان به کشور های همسایه، منابع طبعی و سکتور های انرژی و زراعت میتوانند سرمایه گزاری نمایند. ولی او گفت جامعه جهانی و دولت افغانستان بخاطر مساعد ساختن شرایط باید کوشش های بیشتری نمایند.

خلیلزاد: "انکشاف سکتور خصوصی مسول و کامیاب، کوشش های افغانستان را در رسيدن بهمرحله خود کفائي سریعتر میسازد. و با ایجاد وظایف و انکشاف تجارت های خصوصی میتواند جامعه افغانی را در مجموع کمک نماید."

زلمی خلیلزاد سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت همکاری مشترک ایالات متحده و افغانستان در بخش اقتصادی مانند بخش سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است و اظهار امیدواری نمود که فعالیت سکتور خصوصی در ایجاد روابط مستحکم میان افغانستان و ایالات متحده کمک کند تا افغانستان به مسیر صلح و خوشبختی سوق داده شود.

XS
SM
MD
LG