لینک های دسترسی

داد و بيداد یهودییان در شهر هبرون ساحل غربی


ساکنين يهودي بعد از آنکه قواي اسرائيلي يک مسکونۀ دور افتاده را تخريب نمودند، امروز يکشنبه دست به داد و بيداد در شهر هبرون ساحل غربي زدند.

مقامات اسرائيلي ميگويند طي آخرين حادثۀ خشونت ساکنين، حد اقل چهار تن از ساکنين بشمول تعدادي hc آنان که بر عساکر امنيتي اسرائيلي حمله نمودند توقيف گرديده اند.

باشنده گان فلسطيني ميگويند که ساکنين يهودي مقبره ها را در يک حضيرۀ مسلمانان تخريب نموده و تاير هاي موتر ها را شگاف نمودند.

اين حادثه يکروز بعد از آن صورت گرفت که محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطيني صد ها فرد امنيتي را منحيث يک سرکوبي روبه گسترش امنيتي در شهر تعبيه نمود.

مامورين ميگويند که نزديک به ۶۰۰ نفر از قواي امنيتي قبل از صبح روز شنبه به شهر داخل شدند. آنها ميگويند اين تعبيۀ قواي امنيتي در هماهنگي با اردوي اسرائيلي در شهري صورت گرفت که ميان فلسطيني ها و باشنده گان اسرائيلي منقسم گرديده است.

XS
SM
MD
LG