لینک های دسترسی

وزير خارجۀ پاکستان در جرگه امن بین افغانستان و پاکستان


شاه محمود قريشی، وزير خارجۀ پاکستان ميگويد، افغانستان و پاکستان درک ميکنند که شورش در امتداد سرحد دو کشور بايد از طريق ديپلوماسي حل گردد.

وي امروز دوشنبه حين آغاز يک جلسۀ دو روزه بين رهبران قبايل پشتون افغانستان و پاکستان، صحبت ميکرد.

در حدود ۵۰ سياستمدار، مو سفيدان و رهبران مذهبی هر دو کشور در اين نشست که بنام جرگۀ کوچک مسمي شده است، در اسلام آباد اشتراک دارند.

هدف اين نشست پايان دادن به افزايش خشونت های تندروان القاعده و طالبان ميباشد.

اين جرگه، نشست بعدی جرگۀ بزرگيست که سال گذشته در کابل داير شده بود. در آن جرگه هر دو جانب تعهد سپرده بودند که اجازه نخواهد داد که کشور هايشان منحیث مراکز تربيه و تمرين و پناهگاه برای دهشت افگیي مبدل شود.

اما واقعيت معلوم در محل اينست که تندروان به فعاليتهای دهشت افگنی شان در هر دو جناح سرحد دوام داده اند.

بيش از يک هزار سال ميشود که رهبران پشتون محل از سيستم جرگه برای بحث روی مسایل با اهميت استفاده کرده اند.

مفسرين ميگويند سيستم جرگه نقش مهمی در زندگی پشتونها که در هر دو کشور زندگی ميکنند و بعضی آنها ب اطالبان که عمدتاً پشتون اند، همدردی دارند، ايفا ميکند.

اين جرگۀ کوچک تصميم خواهد گرفت که گفت وشنود با طالبان را در صورتي سرعت بخشند که آن گروه به شرايط حکومت افغانستان مبني بر برسميت شناختن قانون اساسي و بزمين گذاشتن اسلحه شان، موافقه کنند.

XS
SM
MD
LG