لینک های دسترسی

چرا ۶۷ در صد مردم آستراليا میخواهند اوباما ریس جمهور امریکا انتخاب گردد؟


آستراليا مراقب انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده است و علايم نشان ميدهد که مبارزات انتخاباتي ايالات متحده در بهبود افکار در مورد ايالات متحده کمک خواهد کرد.

طوريکه فل مرسر خبر نگار صداي امريکا از سيدني گزارش ميدهد نتايج اين انتخابات تاثير مهمي بر مناسبات بين دو کشور خواهد داشت.

براي ماه ها مبارزات انتخاباتي ايالات متحده بر رسانه هاي خبري آستراليا سلطه داشته است مثل قدرت مجموعي اقتصاد امريکا، تاثيرات نظامي و فرهنگي آن که امروز در جهان اتفاق مي افتد.

جفري گارت، رئيس مرکز مطالعات ايالات متحده در يونيورستي سيدني فکر ميکند که اين انتخابات رياست جمهوري در ايالات متحده نسبت به اکثر انتخاباتي که او بياد دارد، متفاوت خواهد بود.

"فکر ميکنم تاثيرات این انتخابات بيشتر خواهد بود. نه تنها در ايالات متحده، بلکه در همه جهان - زيرا واکنش امريکائي ها به حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک، سالهاي دو هزار را يک دهۀ خصومت آميز ساخته است و ديده شود که ايالات متحده ميتواند به مسير اصلي جهان بر گردد يا نه."

يک سروي که اخيراً در آستراليا انام یافته نشان ميدهد که ۷۶ در صد مردم آستراليا ميخواهند براک اوباما کانديد دموکراتها در ايالات متحده بقدرت برسد و ده در صد جان مک کين، رقيب او را ترجيح ميدهند.

ايالات متحده و آستراليا متحدين نزديک از اوايل سالهاي ۱۹۵۰ هستند. همين اتحاد پايدار آنها بود که عساکر آسترالي در جنگ ويتنام خدمت کردند و درين آواخر هم در افغانستان و عراق.

کانبيرا به روابط با ايالات متحده و تضمينات نظامي توام با آن، بسيار بيشتر از واشنگتن نياز دارد. تعهد آستراليا به جنگهاي افغانستان و عراق چيزي است که کار شناسان آنرا حفظ اتحاد توصيف ميکنند، که يک ضرورت ديپلوماتيک براي تامين عدم تغير امنيتي است که ايالات متحده فراهم ميسازد.

جفري گارت: "کيوين رد صدر اعظم آستراليا نه تنها گفت ميخواهد عساکر محاربوي را از عراق بيرون کشد، بلکه وي گفت جنگ افغانستان بر حق است - که البته اين چيزيست که براک اوباما نيز گفته است؛ لهذا تصور کرده ميتوانم که رئيس جمهور آيندۀ ايالات متحده از صدر اعظم آستراليا خواهد خواست دخالت بيشتري در افغانستان در سالهاي 2010 و 2009 داشته باشد."

با وصف روابط نزديک با ايالات متحده ، آستراليائي ها بصورت عموم از حکومت رئيس جمهور بُش دلزده شده اند.

نظر پرسي در يکي از يونيورسيتي هاي سيدني در سال گذشته نشان ميدهد که چهل و پنج در صد مردم استرالیا نظر نا مساعد در مورد حکومت ايالات متحده داشتند.

ولي کيم بيزلي معاون رئيس جمهور سابق استراليا فکر نميکند نظر عامه بر ضد اتحادیه ايالات متحده است.

"گرچه تعداد زيادي جنگ عراق و بد بختانه درين مرحله دخالت ما را در افغانستان تائيد نميکنند اين لحظات سردي در پشتيباني از اتحاد با ايالات متحده زود گذر است و لزوماً با ساير مناطق جهان چنين نيست و صرفاً با آسترالياست."


XS
SM
MD
LG