لینک های دسترسی

صدر اعظم برتانيه: صندوق وجهی بين المللی شايد نتواند پول مورد نیاز اقتصاد جهان رفع سازد


گوردن براون، صدر اعظم برتانيه ميگويد، صندوق وجهي بين المللي شايد براي فراهم آوردن پوليکه براي تقويت اقتصاد در حال تحليل سرتا سر جهان ضرورت است، ناکافي باشد.

آقاي براون از کشور هاي داراي ذخاير قابل توجه مثل چين و کشورهاي غني از نفت خليج تقاضا کرد تا پول بيشتري سهمگيري نمايند.

صندوق وجهي بين المللي براي کمک به چندين کشور بشمول اوکراين و آيرلند مصروف کار بوده است.

آقاي براون قبل از سفر به فرانسه براي انجام مذاکرات روي مسايل اقتصدي با نيکولاي سرکوزي رئيس جمهور، صحبت ميکرد.

قرار است وي پنجشنبه با انگلا مرکل صْراعظم جرمني در لندن ملاقات کند.

در عين زمان قرار است دو بانک مرکزي بزرگ جهان در اقدامي براي تقويت اقتصادي رقم مفاد شانراکاهش دهند.

مقامات بانک مرکزي ايالات متحده امروز سه شنبه جلسۀ دوروزۀ شانرا آغاز کردند و شايد فردا چهارشنبه کاهش در رقم مفاد را اعلام نمايند.

رئيس بانک مرکزي اروپا ميگويد، آن بانک شايد هفتۀ آينده رقم مفاد را کاهش دهد.

امروز سه شنبه بازار هاي مالي در سرتاسر جهان در حال افزايش بود، شاخص عمدۀ مالي هانکانگ تا بيش از ۱۴ فيصد افزايش داشت و شاخص هاي عمدۀ مالي در توکيو وجرمني نيزبا افزايش قوي مسدود شدند. قيم اسهام در پاريس ، لندن و نيويارک نيز باقوت در حال افزايش بودند.

XS
SM
MD
LG