لینک های دسترسی

'در نبرد علیه شورش فزاینده طالبان به تقریبا بیست هزار عسکر اضافی ضرورت است'


ان سکات تایسن، خبر نگار روز نامه واشنگتن پوست می نویسد قوماندان های نظامی امریکا در افغانستان عقیده دارند که در نبرد علیه شورش فزاینده طالبان به تقریبا بیست هزار عسکر اضافی ضرورت دارند.

و این در حالی است که مطالبات برای قوای امدادی مانند هیلو کوپتر ها، تیم های استخباراتی و انجنیری که برای عملیات در نواحی صعب العبور کشور مهم است، بیشتر شده است.

روز نامه واشنگتن پوست به ادامه می نویسد که تقاضا ها برای عساکر اضافی، باز تاب مبارزات گسترده تر است که قوای امریکا در جنگ افغانستان با ان روبرو است.

جنگ شدت اختیار کرده است، مخصوصا در منطقه شرقی کشور، جائیکه حملات بیشتر شده، و نفوذ شورشیان از ماورای سرحد ازپاکستان، در حال افزایش است.

از اغاز منازعه در سال ۲۰۰۱، تعداد تلفات عساکر امریکا در سال ۲۰۰۸ نسبت به هر سال دیگر بیشتر بوده است.

روزنامه واشنگتن پوست خاطر نشان میسازد که وزارت دفاع امریکا تعبیه یک کندک محاربوی و یک لوا را که تقریبا چهار هزار عسکر میشود، تصویب کرده، و قرار است تا ماه جنوری وارد افغانستان شوند.

قوماندان ها قبلا سه لوای محاربوی بین ده هزار و پنجصد و ۱۲ هزار عسکر را تقاضا کرده اند، اما این قوای تقویتی به کاهش مزید قوا از عراق بستگی دارد و به اساس گفته مامورین ارشد وزارت دفاع، احتمال نمی رود که تا بهار و یا تابستان مواصلت کنند.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان میسازد در حالیکه اردوی امریکا در صدد است قوای محاربوی خود را در افغانستان تقویه کند، کوه های صعب العبور، سرمای شدید و زیر بنای انکشاف نیافته، انکشور مانع عمده در راه است.

روز نامه واشنگتن پوست از قول مامورین امریکا خاطر نشان که برای عساکر در افغانستان، که غالبا در ارتفاعات ده هزار فت گزمه میدهند، هلیو کوپتر ها در انتقال عساکر و مجروحین جنگ، و اجتناب ازبم های تعبیه شده در کنار جاده، مهم است.

ضمنا، در یک گزارش دیگر روز نامه واشنگتن پوست از اسلام اباد امده که که به منظور خاتمه دادن به خونریزی و خشونت در مناطق سرحدی اشوب زده، رهبران افغانستان و پاکستان روز سه شنبه موافقه کردند که با شورشیان ،بشمول طالبان، تماس بر قرار سازند.

روز نامه واشنگتن پوست به ادامه می نویسد که رهبران دو کشور در ختم جرگه کوچک دو روزه در اسلام اباد که در ان ۵۰ مامور و بزرگان قبایلی هردو جانب اشترک کرده بودند، این تصمیم اتخاذ گردید.

این جلسه بحیث دنباله جرگه بزرگ قبایلی ماه اگست سال۲۰۰۷ دایر گردید.

روز نامه از قول عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق و رئیس هئیت افغانستان گفت، هر دو کشور موافقه کردند که از طریق دایر کردن جرگه های کوچک، تماس های مشترک بر قرار گردد.

عبدالله گفت که باب مذاکرات بر روی قوای مخالف در افغانستان باز استروز نامه واشنگتن پوست مینویسد، موقعیکه سوال شد که واضح سازد که ایا قوای مخالف، شامل طالبان و سایر گروه های تندرو است، او ویس غنی، رئیس هئیت پاکستان و گورنر ولایت سرحد غربی گفت: بلی شامل همه کسانی میشود که در این اوضاع دخیل اند.

غنی گفت، ما با انها به مذاکره می نیشنیم، به انها گوش میدهیم تا بیک نوعه راه حل برسیم. بدون گفت و شنود ما به هیچ نوع نتیجه ای رسیده نمی توانیم. روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان میسازد در این اواخر حکومت تما یل به مذاکرات بوجود امده است. و علاوه میدارد که ایالات متحده امریکا نیز اخیرا امادگی بیشتر برای مذاکرات نشان داده و هدف ان جدا ساختن شورشیان اعتدال پسند از شورشیانی که اشتی نا پذیر تلقی میشوند.

XS
SM
MD
LG