لینک های دسترسی

کنترول یک ولایت دیگر عراقی امروز به مقامات عراقی تسلیم داده شد 


قوای نظامی ایالات متحده کنترول امنیتی ولایت جنوبی «ویست» را طی مراسمی که امروز در «کوت» مرکز آن ولایت دایر شده بود، به مقامات عراقی تسلیم داد.

ویست سیزدهمین ولایت از ۱۸ ولایت عراق است که تحت کنترول کامل حکومت واگذار میشود.

روز سه شنبه یک قوماندان قوای امریکایی مستقر در آن منطقه که زمانی بنام مثلث مرگ مسمی بود گفت وی نمونه را انکشاف داده که عراقی ها را در زمینۀ امنیت آن منطقه کمک خواهد کرد.

کولونل دامنیک کاراچلو که این نمونه را که یکماه قبل موفقانه تطبیق کرده «انتقال گروه کاری» خواند.

کاراچیلو گفت این مدل بر اساس کاهش تدریجی تعداد عساکر ایالات متحده ازآن منطقه در حالی میباشدکه عساکرعراقی جانشین آن ها میشوند.

XS
SM
MD
LG