لینک های دسترسی

نظر پرسی ها نشان میدهد که فیصدی محبوبیت کاندیدان در ایالات کلیدی با هم نهایت نزدیک اند


نظر پرسی ها نشان میدهد که فیصدی محبوبیت دو کاندید در ایالات کلیدی با هم نهایت نزدیک اند. براک اوباما، کاندید ریاست جمهوری از حزب دیموکرات، و جان مکین، کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه، مبارزه برای نیل به قصر سفید را امروز چهارشنبه شدت بخشیدند.

سناتور اوباما در ساعات بعد از ظهر امروز چهارشنبه، خطابۀ از طریق تلویزیون ایراد خواهد کرد.

این کاندید امروز در دو ایالتی مبارزاتش را دوام میدهد که در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی برای جمهوریخواهان رای داده است.

نظر پرسی ها اوباما را در دو ایالت فلوریدا و کرولاینای شمالی با اندکی سبقت از مکین نشان میدهد.

امروز دفتر مبارازت مکین نیزیک اعلان دومی سی ثانیه یی را در مقابل اعلان تلویزیونی اوباما نشر کرد.

ادارۀ مبارزات وی میگوید، این اعلان به امریکایی ها خواهد گفت که پیشنهادات اقتصادی اوباما، مصارف و مالیات را افزایش بخشیده و اقتصاد را صدمۀ بیشتر خواهد زد.

نظر پرسی های تازۀ ملی که توسط مرکز«رییل، کلیر، پالیتک دات کام » گرفته شده نشان میدهد که اوباما هنوز بر مکین سبقت دارد، هر چند این رقم تا یک پاینت کمتر شده و بیشتر از شش پاینت است.

XS
SM
MD
LG