لینک های دسترسی

برنامه های انکشافی موسسه آغا خان با کمک و همکاری فرانسه


مسوولین موسسه آغا خان در کابل به همکاری مالی کشور فرانسه برنامه های را روی دست دارند که با اجرای آن کیفیت کاری داکتران افغان بلند خواهد رفت.

علی موجی، نماینده موسسه آغا خان در افغانستان میگوید، به اساس تفاهم نامه که با سفارت فرانسه در کابل بروز پنجشنبه به امضا رسید، فرانسه ۲ میلیون یورو را به منظور آموزش داکتران افغان کمک مینماید.

به گفته موجی از این کمک به منظور تنظیم دوره های آموزشی برای داکتران وسایر کارمندان بخش صحی در افغانستان استفاده خواهد شد.

نماینده آغا خان در کابل میگوید بعد از این دوره آموزشی، دیگر افغانها بیماران خود را به خارج از کشور جهت تداوی نخواهند برد.

تامین ارتباطات مخابراتی بین شفاخانه فرانسه و سایر شفاخانه های کشور شامل همین کمک دو میلیون یورو میباشد.

XS
SM
MD
LG