لینک های دسترسی

تعداد کشته شدگان زلزله در پاکستان به دو صد و پانزده تن افزایش یافته است


باز ماندگان زلزله شدید روز چهارشنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، شب گذشته را در حالی در خارج از منازل تخریب شدهء شان سپری کردند که میزان درجه حرارت نزدیک به نقطهء انجماد بود.

قرار آخرین گزارش ها، تعداد کشته شدگان این زلزله به دو صد و پانزده تن افزایش یافته است.

زلزلهء روز چهارشنبه که با نیروی شش اعشاریه چهار درجه ریکتر، قبل از طلوع آفتاب یک منطقهء کوهستانی بلوچستان را به لرزه در آورد، تخمینآ دو هزار خانهء رهایشی را در چندین قریهء آن ساحه ویران نمود.

زمرک خان، وزیر ایالتی بلوچستان امروز پنجشنبه خبر داد که تا حال دو صد و پانزده قربانی دفن گردیده و ده ها تن دیگر با زخم های سنگین در شفاخانه به سر میبرند.

یک مقام دیگر دولتی از ختم ماموریت نجات خبر داده و گفت که مامورین حالا روی کمک به بازماندگان این واقعه تمرکز کرده اند که تعداد شان به پانزده هزار فرد بی سرپناه میرسد.

به گفتهء شاهدان عینی، این زلزله با دو تکان پیهم در فاصلهء یک ساعت واقع شد که تکان دومی باعث ویرانی خانه های ساخته شده از خشت خام گردید.

بیشترین صدمه جانی و مالی را در این زلزله، ساکنین منطقهء زیارت متحمل شده اند.

شاروال زیارت میگوید، تنها در این ساحه، تعداد کشته شدگان به یک صد و هفتاد و از زخمی ها به سه صد و هفتاد و پنج تن میرسد. وی از تمام جهان خواستار کمک گردیده اما انتظام کنندگان ادارهء ملی حوادث پاکستان میگویند که احتمالآ به امداد بین المللی نیاز نخواهد بود.

شماری از کشور های جهان به شمول ایالات متحده و جرمنی، پیشنهاد کمک را نموده اند.

از سوی دیگر، موسی کلیم یکی از افراد آسیب دیده به شبکهء اسوشیتد پرس گفت، حکومت پاکستان در فراهم آوری خیمه ها و کمپل های کافی به آنها ناکام مانده و مردم تمام شب را در هوای سرد با مشکلات فراوان سپری نمودند.

موسی کلیم: "همین حالا پس لرزه ها دوام دارند. ما در هوای آزاد خوابیده ایم و هیچ امکاناتی نداریم. حکومت هم توان فراهم آوری خیمه ها و کمپل ها را برای ما ندارد."

علاءالدین خان، یک فرد دیگری که شب را بدون سرپناه گذشتانده، میگوید:

"دیشب یک شب بسیار خرابی بود. ما بدون سرپناه، زیر آسمان نشستیم. ما هیچ کدام خیمه و یا کمپلی نداریم. یک کمپل برای شش زن و طفل داده شد تا با هم شریک سازند و اطفال گریه میکردند. شکر خدا که شب به پایان رسید."

برعلاوهء این مشکلات، بازماندگان این زلزله با مصیبت از دست دادن اعضای خانواده هایشان و مدفون ساختن آنان نیز مواجه اند. در بعضی جا ها برای دفن کشته شدگان، قبر های دسته جمعی حفر گردیدند.

پاکستان با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی آن همیشه به چنین زلزله های خونین مساعد میباشد و در گذشته نیز این گونه واقعات هزاران تن را به کام مرگ کشانیده است.

XS
SM
MD
LG