لینک های دسترسی

حماس تعهد کرده است زندانیان سیاسی را آزاد نماید


یک رهبر گروۀ تندرو فلسطینی حماس تعهد کرده تا منحیث یک حرکت حسن نیت، زندانیان سیاسی را آزاد نماید.

اسمعیل هنیه امروز گفت تصمیم گرفت که زندانیان سیاسی را آزاد نماید تا آهنگ گفت و شنود مثمر را در مذاکرات آیندۀ وحدت فلسطینیان بمیان آورد.

حماس میگوید در حدود ۲۰ زندانی فلسطینی را در باریکۀ غزه نگهداری میکند.

مصر از حماس و جنبش فتح مربوط محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان، رقیب حماس دعوت نموده تا بتاریخ نهم نومبر در مذاکرات مصالحه در قاهره اشتراک کنند.

این دو جناح از وقتی که تندروان حماس در ماۀ جون سال ۲۰۰۷ جنگجویان فتح را از غزه برون رانده و کنترول آن قلمرو را بدست گرفت، در تضاد بوده اند.

مصر بین حماس و فتح میانجی گری کرده است.

در عین زمان، وزیر دفاع اسرائیل در قبال یک حملۀ مظنون راکت تندروان ازان منطقه بر اسرائیل، امروز همۀ گذرگاه های سرحدی را با باریکۀ غزه مسدود کرد.

XS
SM
MD
LG