لینک های دسترسی

حملۀ مظنون راکت ایالات متحده بر پاکستان ۲۲ نفر را هلاک ساخت.


مقامات استخباراتی در پاکستان میگویند دو حملۀ جداگانۀ راکت مظنون ایالات متحده امروز حد اقل ۲۲ نفر را در شمال غرب پاکستان، در نزدیک سرحد افغانستان، هلاک ساخته است.

مقامات میگویند در حملۀ اول دو راکت بر دهکدۀ میرعلی در وزیرستان شمالی اصابت نموده ظاهراً یک تندرو عراقی القاعده را که در مدارج وسطی آن سازمان قرار داشت، هدف قرار داده بود. مقامات استخباراتی میگویند این تندرو در جملۀ مقتولین قرار دارد ولی این موضوع هنوز تائید نگردیده است.

در حملۀ دوم دو راکت دیگر بر یک منزل در وزیرستان جنوبی در نزدیک وانه که فکر میشود از یک طیارۀ بدون پیلوت امریکائی بوده باشد، شلیک گردید. مقامات محل میگویند حد اقل هفت نفر درین حمله کشته شدند.

این حمله صرف دو روز بعد ازان رخ داد که پاکستان سفیر ایالات متحده را احضار نموده و علیۀ حملات راکت ایالات متحده بر قلمرو پاکستان احتجاج کرد. تعداد حملات طی دو ماۀ گذشته افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG