لینک های دسترسی

صدراعظم برتانیه از کشورهای سرشار از نفت خلیج تقاضا کرد تا به اقتصاد جهان ثبات بخشند.


گوردن برون، صدراعظم برتانیه در صدد کمک به بحران مالی جهان بسفر کشورهای سرشار از نفت شرق میانه آغاز کرده است.

سفر چهار روزۀ آقای برون از عربستان سعودی آغاز مییابد که دران خواستار کمک برای کشورهائی خواهد شد که از اثر بطی شدن اقتصاد بیشترین صدمه را دیده اند. او همچنان از قطر و امارات متحد عربی نیز دیدن خواهد کرد.

آقای برون امروز قبل از ترک لندن گفت کشورهای سرشار از نفت خلیج باید در قسمت ثبات بخشیدن به نظام مالی جهان کمک کنند. او گفت نوسانات قیم نفت بمفاد هیچ کسی نیست.

در هند امروز بانک مرکزی یک ربح کلیدی را برای دومین بار طی دو هفته کاهش داد تا به اقتصاد آن کشور کمک نماید.

روسیه شش ملیارد و ۴۰۰ ملیون دالر وجوۀ نجات را به بانک دولتی انتقال داد تا از اقتصاد محافظت کرده باشد.

و در برلین، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان از بانک های محلی تقاضا کرد تا از محمولۀ نجات ۶۳۷ ملیارد دالری آلمان استفاده نمایند.

XS
SM
MD
LG