لینک های دسترسی

شورشیان یوگاندایی برقریۀ شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو حمله نمودند


شورشیان یوگاندایی بروز شنبه بر یک قریۀ شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو حمله نمود.

ملل متحد امروز یکشنبه گفت نه نفر طی این درگیری میان این اردوی مقاومت جنگسالار یوگندایی و عساکر حکومتی کانگو کشته شده اند.

یک سخنگوی ماموریت ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کانگو اظهار داشت که بین ۳۰ تا ۵۰ تن از اعضای اردوی مقاومت یوگاندایی بر قریۀ دونگو حمله نمودند.

حملۀ این اردو بری دونگو یک رویداد جدا از منازعۀ جاری در ولایت شرقی کیڤوی شمالی است که حملۀ شورشیان توتسی ده ها هزار مردم ملکی را از خانه هایشان بیجا نموده است.

اردوی مقاومت جنگسالار یوگندا از بیست سال بدینسو مشغول جنگ علیه حکومت یوگندا میباشد. این گروه طی سالهای اخیر به یک تهدید منطقوی مبدل شده است، طوریکه

قرار گاه هایی را ایجاد نموده و افراد ملکی را از جمهوری دموکراتیک کانگو، جنوب سودان و جمهوری افریقای مرکزی اختطاف میکند.

XS
SM
MD
LG