لینک های دسترسی

برادر وزیر مالیه افغانستان در پاکستان اختطاف گردید


مامورین افغان میگویند برادر وزیر مالیۀ افغانستان بروز جمعه در شمالغرب پاکستان ربوده شد.

یک تن سخنگویان وزارت مالیه افغانسنان امروز یکشنبه گفت، ضیاء الحق احدی، تجار پیشه، توسط یک عده حمله کننده گان ناشناس، در ساحۀ رهایشی حیات آباد پشاور ربوده شد.

گزارش های محلی میگویند که وی جهت دیدن خانواده اش به پاکستان رفته بود.

در ماه سپتمبر، دپلومات ارشد افغانستان در پاکستان در عین محل ربوده شد و یک هفته بعد دوباره رها گردید.

در یک واقعۀ جداگانه، دو کارمند خیریۀ بنگله دیشی که بیش از دوهفته قبل در افغانستان اختطاف شده بودند، رها گردیدند.

این دوکارمند با کمیتۀ ارتقای دهات بنگله دیش میکردند که پروگرام های تمویلی کوچک و همکاری انکشافی را برای افغانهای فقیر ارائه میکند.

همچنان امروز یکشنبه ناتو اظهار داشت که عساکر این قوا در یک حادثۀ آتش دوستانه در ولایت کنر پنج عسکر افغان را زخمی نمودند.ناتو طی یک بیانیه ای در مورد این حادثه تأسف جدی ابراز داشته گفت که اعضای قوای معاونت امنیت بین المللی شان عساکر افغان را با قوای ضد افغان اشتباه نمودند.

XS
SM
MD
LG