لینک های دسترسی

Breaking News

آخرین تلاش ها برای رسیدن به قصر سفید


براک اوباما و جان مککین کاندیدان مقام ریاست جمهوری ایالات متحده صرف چند روز قبل از انتخابات سرتاسری امریکا، به مبارزات حاد انتخاباتی شان ادامه دادند.

کنت کلاین خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد در همه پرسی های سرتاسری اوباما در بعضی از ایالاتی که در انتخابات گذشته به کاندیدان جمهوریخواه رأی داده بودند، نیز از مککین سبقت جسته است.

در ایالت ڤرجینیا از سال ۱۹۶۴ به اینطرف هیچ کاندید ریاست جمهوری، از حزب دیموکرات رأی عامه را نبرده است.

اما همه پرسی ها نشان میدهد که اوباما کاندید حزب دیموکرات از مککین پیش بوده و به همین سبب مکین در شهر نیوپورت نیوز این ایالت، از طرفدارانش خواست تا در قسمت تغییر در روند، کمک نمایند.

مککین: ”ما در چهارم نومبر باید در ڤرجینیا برنده شویم و بکمک شما ما برنده خواهیم شد و در واشنگتن تغیراتی راستینی را خواهیم آورد. دوستان من، من در سه روز آینده به کمک شما احتیاج دارم. در فعالیت ها داوطلب شوید. در ها را تک تک کنید. به کمک شما ما میتوانیم، و خواهیم برد."

مککین بار دیگر تلاش ورزید از سیاستهای رئیس جمهور بش که از عین حزب جمهوری خواست، خود را دور ساخته و وعده نمود که سیاستها در واشنگتن را اصلاح نماید.

”کشورم هیچوقتی ضرورت به آن ندارد که چیزی را بمن ثابت نماید. من همیشه به آن اعتماد داشته ام. قراریکه گفته ام اگر من رئیس جمهور انتخاب شوم ما برای تغیر در واشنگتن مبارزه خواهیم کرد. از روز اولیکه بمقام ریاست جمهوری میرسم تا روز آخر آن، ما امریکا را به راه جدیدی سوق میدهیم. من از مجادله هراسی ندارم و من آمادۀ مجادله ام."

سناتور اوباما نیز بروز شنبه در یکی از ایالاتی که قبل برین به کاندید جمهوریخواه رأی داده است و او در همه پرسی ها طرفداران بیشتری را جلب نموده، به مبارزاتش ادامه داد. او در ایالات نڤادا و کالورادو از مککین سبقت دارد و در ایالت میزوری هردو کاملاً مساوی اند.

نمایندۀ دیموکرات ایالت ایلونای نیز در بیانیۀ جوابیۀ هفته ای رادیوئی حزبش از طرفدارانش طلب کمک نمود.

اوباما: ”من باراک اوباما استم. اگر شما بروز سه شنبه رأی تان را بمن بدهید، ما نه تنها این انتخابات را خواهیم برد، بلکه با هم ما این کشور را تغیر خواهیم داد و با آن جهان را تغیرمیدهیم."

اوباما به رأی دهندگان اطمینان داد که او نظر به بش بطرز دیگری حکومت خواهد کرد و کوشید مککین را به رئیس جمهور بر حال ارتباط دهد.

اوباما: ”درین انتخابات بزرگترین قماری را که ما میتوانیم بازی کنیم، قبولی سیاستهای بش - مککین است که در هشت سال گذشته ما را به ناکامی سوق داد. ما راه آنها را دیده ایم. و این راه کارگر نیفتاده است. وقت آنست که صفحه را َدور داد."

در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی همه پرسی های عامه نشان میدهد که اوباما از مککین شش و نیم پاینت در جلو است. حامیان مبارزاتی مککین گفته اند همه پرسی هائیکه آنها انجام داده اند نشان میدهد که سناتور جمهوریخواه ایالت اروزونا محض چهار فیصد از حریفش به عقب است.

سارا پیلن همرزم مککین روز شنبه را در مبارزات انتخاباتی در فلوریدا سپری کرد - ایالتی که در انتخابات گذشته به جمهوریخواهان رأی داد اما همه پرسی هانشان میدهد که اوباما دران ایالت نیز سبقت اختیار نموده است.

گورنر ایالت الاسکا وعده داد که او و مککین مالیات را پائین نگهداشته، محلهای کار بوجود آورده اقتصاد کشور را تقویه خواهند نمود.

پیلین: ”و اگر شما زیاد کار میکنید، اگر شما میدانید که با کار نمودن زیاد احساس خوبی میداشته باشید و شما میخواهید پیش بروید، و اگر شما به این باور دارید که امریکا هنوز هم همان سر زمین امکانات بهتر است، پس اهل فلوریدا، ما به رأی شما احتیاج داریم، ما برای خدمت بشما حاضریم."

جو بایدن کاندید معاون ریاست جمهوری از حزب دیموکرات در گردهم آئی هائیکه در ایالات اندیانا و اوهایو که همه پرسی ها حاکی از آن است که هردو کاندید دران دو ایالت تقریباً باهم مساوی اند، اشتراک ورزید.

ریچارد چینی، معاون رئیس جمهور که پیلن و بایدن خواهان جاگزینی او اند، نیز در وایومنگ ایالت خودش به نفع جمهوریخواهان بمحضر عام حاضر شد.

چینی گفت مکین رهبر درستی درین مقطع زمانیست.

چینی: ”جان کسیست که خطری را که امریکا با آن مواجه است درک میکند. او مردیست که با خطر مقابل شده اما از ان شانه خالی نکرده است. او مردیست که با وظایف با مسئولیت به راحتی برخورد مینماید و او از سن ۱۷ سالگی که به قوای نظامی پیوست چنین بوده است. او حمایت و اطمینان ما را کسب نموده و زمان آن رسیده که او را قوماندان اعلی کشور بسازیم."

وایومنگ یکی از کم نفوس ترین ایالات امریکاست و همیشه به کاندیدهای جمهوری خواه رأی داده است.

XS
SM
MD
LG