لینک های دسترسی

یک کارمند امداد فرانسوی در کابل اختطاف گردید


به گفته مامورین امنیتی در افغانستان مردان مسلح یک کارمند امداد فرانسوی را در کابل بروز دوشنبه اختطاف نمودند.

امیر محمد، یک نانوا، که شاهد این واقعه بوده است میگوید مردان مسلح بر یک گروه خارجی ها بروز دوشنبه حمله نموده یک تن از آنان را با خود بردند.

به گفته شاهدان دیگر یک مامور استخبارات افغان کوشش کرد تا با آنان مقابله نماید، ولی در صحنه کشته شد.

همچنین پولیس افغانستان میگوید که مردان مسلح ناشناس در صوبه سرحد پاکستان یک مشاور حکومت افغانستان را بنام اختر کوهستانی اختطاف نموده اند.

XS
SM
MD
LG