لینک های دسترسی

ذهنیت و دلچسپی مردم افغانستان در مورد انتخابات ایالات متحده امریکا


ذهنیت و دلچسپی مردم افغانستان در مورد انتخابات ایالات متحده امریکا.

انتخابات چهارم نوامبر ایالات متحده امریکا نه تنها در آن کشور، بلکه در افغانستان نیز توجه تعدادی از مردم را به خود جلب نموده است.

رسانه های افغانستان در این مورد گذارش ها و مطالب گونانگونی به نشر رسانیده اند.

پژواک آژانس خبر رسانی است که در خصوص رقابت های انتخاباتی جان مکن، نامزد حزب جمهوریخواه، و بارک اوباما، نامزد حزب دموکرات وهمچنان تأثیرات آن بالای افغانستان و مردم آن تهیه و به نشر رسانده است.

زینب محمدی خبرنگار این آژانس که در این خصوص چندین گذارش تهیه کرده است میگوید به غیر از گروه های سیاسی، تعداد بسیار کم مردم از این انتخابات آگهی دارند.

در گذارش های که پیرامون انتخابات امریکا دراین آژانس تهیه شده است دیده میشود که شنونده گان که به این انتخابات علاقه دارند، بیشتر از بارک اوباما حمایت مینمایند.

دانش کروخیل، مسوول آژانس خبری پژواک میگوید یکی از دلایل علاقه افغانها به اوباما اینست که او به افغانستان بیشتر توجه دارد و مردم افغانستان بیشتر وی را به دید یک فرد شرقی یا آسیایی میبینند - تا یک امریکایی.

بیشتر افغانانیکه که با علم و تکنالوژی به خصوص انترنت دسترسی دارند، رقابت های دونامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تعقیب میکنند.

این امر بیشتر در بین دانشجویان پوهنتون ها به چشم میخورد. زیاد تر دانشجویان پوهنتون امریکایی در کابل به صورت متدوام رقابت های مکن واوباما را از راه انترنت و رسانه ها تعقیب میکنند.

صوفیا ضیا، محصل پوهنتون امریکایی میگوید طرح های این دو رقیب بخاطر بهبود وضعیت افغانستان من را مجبور ساخت تا رقابت آنها را بر سر راه یافتن به قصر سفید تعقیب نمایم.

در همین حال، این دانشجویان همچنانکه به این انتخابات دلچسپی دارند، آنرا سرنوشت ساز برای افغانستان میدانند.

تعدادی از این علاقه مندان پیشنهاد های بخصوصی نیز دارند.

غلام فاروق مجددی که در همین دانشگاه درس میخواند میگوید مکین یا اوباما هر کدام که به ریاست جمهوری میرسند باید به خواست های مردم افغانستان توجه داشته ورضایت آنهار بدست آورد.

شهروندان عام کابل نیز به این باور اند که انتخبات ریاست جمهوری امریکا و سیاست های آن کشور میتواند تأثیر زیادی بر افغانستان و مردم آن داشته باشد.

یکی از این شهروندان از رییس جمهور آینده ایالات متحده امریکا میخواهد که به خاطر بهبود وضعیت عمومی افغانستان بیشتر به ساختن زیر بنا های این کشور توجه داشته باشد.

XS
SM
MD
LG