لینک های دسترسی

حکومت افغانستان در مورد انتخابات ریاست جمهوری در امریکا


همایون حمید زاده، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز طی یک کنفرانس خبری درکابل، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری امریکا به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان آرزوی موفقیت هر چه بیشتر مردم و حکومت ایالات متحده را دارد.

وی میگوید امریکا دوست افغانستان بوده و حکومت افغانستان پس از سپری شدن این انتخابات، توقعات زیادی را از حکومت امریکا دارد.

آقای حمید زاده همچنان از یک جلسه خاص رئیس جمهور کرزی با اشتراک وزیر عدلیه، وزیر داخله، قاضی القضات، و سایر وزرای کابینه افغانستان خبر داد که در آن علاوه بر موضوعات امنیتی، موضوع اعدام نیز مطرح گردید.

به گفته سخنگوی رئیس جمهور، در مورد اعدام قاتلین و مجرمین اختطاف افراد، بعضی از دوسیه ها به ریاست جمهوری مواصلت نموده، اما رئیس جمهور در جهت احتیاط بیشتر کمیته را تشکیل نموده تا دوسیه های مجرمین متکرر و مجرمین که دست به اختطاف افراد زده اند، بررسی گردد.

در عین حال، انتخابات ریاست جمهوری امریکا که امروز صورت میگیرد، میتواند یک تغییر و تحول بزرگی را در پالیسی خارجی امریکا، به شمول مشی این کشور در مقابل افغانستان بوجود آورد.

درست یک روز قبل از این انتخابات، دیروز بازهم قوای ایالات متحده مستقر در افغانستان به حملات شان بر مواضع طالبان در ولایت کنر دوام دادند.

جوشوا فرانک، یکی از سربازان امریکایی در ولایت کنر میگوید، این یک زمان برای تغییر در رهبری امریکاست که باید یک رهبر جدید انتخاب شده و مسئولیت را بعهده بگیرد.

براک اوباما کاندید دیموکرات ریاست جمهوری، افغانستان و پاکستان را جبههء مرکزی جنگ علیه القاعده دانسته و هردو کاندید، خواهان افزایش نیروی امریکایی در افغانستان هستند.

XS
SM
MD
LG