لینک های دسترسی

اولین رای دهندگان و در گذشت مادر کلان اوباما


اهالی دو شهرک کوچک ایالت نیو همشیر در شمال شرق امریکا، نخستین امریکاینی بودند که با رای دهی شان امروز، انتخابات عمومی ریاست جمهوری ایالات متحده را افتتاح نمودند.

مراکز رای دهی در شهرک دیکسویل ناچ و هارتس لوکیشن، با دوام فرهنگ سابقه، چند ساعت قبل از آنکه مراکز دیگر در سرتاسر امریکا گشایش یابد، به ساعت پنج صبح باز شده و مردم در آنها رای خود را استعمال نمودند.

این سنت دیرینه، برای اولین بار از سال نوزده چهل و هشت زمانی آغاز گردید که کارگران خط آهن شهرک هارتس لوکیشن، به دلیل مشغولیت کاری شان نمیتوانستند دیر تر به مراکز رای دهی بروند.

بر اساس نتایج اولیه رسیده، براک اوباما در هر دو شهرک بر رقیب خود جان مکین سبقت جسته است.

در یک خبر دیگر، فقط یک روز قبل از آنکه مردم ایالات متحده تصمیم بگیرند جان مکین و یا براک اوباما را به حیث رئیس جمهور خود انتخاب نمایند، مادر کلان براک اوباما، از چشم از جهان پوشید.

اوباما دیروز دوشنبه، طی آخرین دقایق مبارزات انتخاباتی، در ایالات شرقی امریکا، از مرگ مادر کلان هشتاد و شش ساله اش، مادلین دنهام، خبر داد.

این کاندید دیموکرات، ماه گذشته برای دو روز، سلسلهء مبارزات خود را به تعویق انداخته و به عیادت مادر کلانش که به مرض سرطان مصاب بود، به ایالت هاوایی سفر نمود.

XS
SM
MD
LG