لینک های دسترسی

برنامهء انکشافی ملل متحد در ولایت بامیان


برنامهء انکشافی ملل متحد، طی یک پلان وسیع، قصد رشد و توسعه ولایت بامیان را دارد.

در کنفرانسی که امروز سه شنبه در هوتل کابل سرینا توسط دفتر برنامه انکشافی ملل متحد برگذار شده بود، تقویت و همکاری جامعه جهانی برای هماهنگ ساختن ماستر پلان انکشافی و فرهنگی ولایت بامیان، مورد بحث قرار گرفت.

حبیبه سرابی، والی بامیان میگوید، حفاظت از میراث جهانی و ارتقای فرهنگ بامیان باید از طریق سهم گیری کامل شهروندان، به خصوص از طریق ارتقای ظرفیت گروه های ناتوان چون زنان و دیگر بخش های آسیب پذیر جامعه صورت گیرد.

در این پلان، میدان هوایی آن ولایت، از داخل شهر که نزدیک به آثار تاریخی میباشد، به اطراف شهر انتقال داده شود، بازار بامیان وسعت داده شود و جاده های این شهر، قیر ریزی گردد.

XS
SM
MD
LG