لینک های دسترسی

هلیکوپتر های ایالات متحده 'بر فضای ایران'


ایران نیرو های ایالات متحده را هشدار داده است که یه تخطی از فضای آن کشور پاسخ خواهد داد. رسانه های دولتی ایران امروز بیانیه را از اردوی ایران نشر نمود.

بیانیه حاکیست که هلی کوپتر های امریکایی در نزدیک سرحد عراق در خاک ایران دیده شده است.

این هشداریه بعد از آن آمد که نیرو های امریکایی ماه گذشته سوریه را در یک یورش ماورای سرحد مورد حمله قرار داد.

این عکس العمل بعد از انتخاب براک اوباما بحیث رئیس جمهور صورت میگیرد. اوباما گفته بود میخواهد با رهبران ایرانی مذاکره نماید.

XS
SM
MD
LG