لینک های دسترسی

تجلیل از روز جهانی 'کاهش در سطح تهدید حوادث طبیعی' در کابل


روز جهانی 'کاهش در سطح تهدید حوادث طبیعی' امروز طی محفلی، به پشتیبانی مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان و موسسات خیریه در کابل، تجلیل گردید.

کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت، افغان ها خواهان از بین رفتن فقر و گرسنگی اند. او گفت دهشت افگنان از پدیده فقر، برای انجام فعالیت های دهشت افگنی، استفاده اعظمی مینماید.

وی درین قسمت خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی گردید.

در این محفل شماری از والیان افغانستان نیز اشتراک ورزیده بودند. محمد حلیم فدایی، والی میدان وردک، به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت اگر جامعه جهانی و حکومت با این ولایت کمک های عاجل ارسال ننمایند، حدود سی هزار خانواده با تهدید مرگ روبرو خواهند شد.

از سوی دیگر، عبدالمتین ادراک، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی، از انتقال یک صد و پنجاه و دو تن مواد خوراکه به مناطق نیازمند، خبر داد.

XS
SM
MD
LG