لینک های دسترسی

ایالات متحده میگوید پیمان امنیتی تکمیل شده است؛ عراق میگوید مذاکرات بیشتر لازم است


ایالات متحده میگوید پیمان امنیتی تکمیل شده، عراق میگوید مذاکرات بیشتر لازم است.

ایالات متحده میگوید مرور بر پیمان امنیتی با عراق را تکمیل کرده و اکنون مربوط به مقامات عراقی است که آنرا تصویب نمایند.

یک مقام سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که متن نهائی پیمان به بغداد ارائه گردیده است. ایالات متحده میگوید مرور بر پیمان امنیتی با عراق را تکمیل کرده و اکنون مربوط به مقامات عراقی است که آنرا تصویب نمایند.

یک مقام سفارت ایالات متحده در عراق میگوید که متن نهائی پیمان به بغداد ارائه گردیده است.

این تبصرۀ او با تبصره های مقامات عراقی که در طول روز صورت گرفته، در تضاد میباشد.

به گفته یک نطاق حکومت عراق، عراق پاسخ ایالات متحده را دریافت کرده و به گفته او به مذاکرات بیشتر با واشنگتن ضرورت است.

او جزئیات بیشتری فراهم نکرد، ولی گفت در رابطه روحیۀ مثبتی وجود دارد.

مقامات ایالات متحده و عراق از ماۀ می به اینطرف کوشش میکنند یک توافقی را در زمینه تکمیل نمایند - توافقی که به عساکر ایالات متحده اجازه میدهد بعد از بسر رسیدن صلاحیت ملل متحد در ختم ماۀ دسمبر، در عراق باقی بمانند.

عراق به یک مسودۀ توافق تغیراتی را پیشنهاد کرده است. این مسوده به بغداد، در قسمت عساکر ایالات متحده صلاحیت اعطا کرده و تضمین مینماید که از قلمرو عراق برای حمله بر سایر کشورها استفاده نه شود. همچنان مسوده در صدد تضمین است که بعد از سال ۲۰۱۱، عساکر امریکائی در عراق حضور نداشته باشند.

XS
SM
MD
LG