لینک های دسترسی

کوریای جنوبی شماری از پاکستانی ها را توقیف کرده است


کوریای جنوبی پاکستانی های را که در دستۀ قاچاق بران ادعا شدۀ هیروئین شامل اند، توقیف کرده است.

پولیس کوریای جنوبی میگوید پنج پاکستانی را که به انتقال غیرمشروع پول، بشمول انتقال پول یکی از عمال طالبان در تولید هیروئین، متهم هستند، توقیف کرده است.

این مظنونین طبق ادعا از سال ۲۰۰۵ باینطرف، در حدود ۷۵ ملیون دالر را از طریق حواله که در کوریای جنوبی مغایر قانون است، از آن کشور به پاکستان انتقال داده اند.

طبق ادعا یک عضو گروۀ طالبان ۵۰ هزار دالر پرداخته بود.

کوریای جنوبی در ماۀ جولای یک افغان را دران قضیۀ مشخص توقیف کرده ادعا نموده بود که او کوشش میکرد مواد کیمیاوی را برای تولید هیروئین برای شورشیان طالب قاچاق ببرد.

شبکه های دهشت افگنی از سیستم حواله برای دریافت پول از قاچاق مواد مخدر در افغانستان و همچنان تمویل کنندگان و اعانه دهندگان در دول سرشار از نفت خلیج استفاده میکنند.

XS
SM
MD
LG