لینک های دسترسی

ایران از اوباما بخاطر تبصره بر پروگرام ذروی انتقاد کرد.رئیس مجلس شورای ملی ایران از براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده انتقاد نموده که گفته بود کوشش ایران در راۀ بدست آوردن اسلحۀ ذروی قابل قبول نیست.

وسایل نشراتی دولتی ایران از قول علی لاریجانی میگوید تبصره های آقای اوباما نشانۀ تعقیب عین مشی نادرست گذشتۀ ایالات متحده است.

لاریجانی گفت اگر ایالات متحده میخواهد اوضاع در شرق میانه تغیر کند باید به کشورهای این منطقه علائم مناسبی مخابره کند.

آقای اوباما بروز جمعه در اولین کنفرانس مطبوعاتی از وقت انتخاباتش باینطرف بحیث رئیس جمهور به پروگرام ذروی ایران اشاره کرد.

او همچنان گفت پشتیبانی ایران از گروه های دهشت افگنی باید متوقف گردد.

او همچنان گفت که یک نامۀ تبریکیۀ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران را مرور کرده و به آن پاسخ مناسبی خواهد داد.

XS
SM
MD
LG