لینک های دسترسی

دزدان بحری صومالیه یک کشتی باربر دنمارکی را ربودند.یک کشتی باربر ملکیت دنمارک با ۱۳ تن عمله، تازه ترین کشتی ایست که توسط دزدان بحری در خارج سواحل صومالیه ربوده شد.

بیانیه ای که توسط شرکت کلپر مقیم کوپنهاگن منتشر شده حاکیست که کشتی موسوم به

M.V. CEC Future

دیشب در خلیج عدن ربوده شد.

این شرکت گفت یک بیانیۀ کوتاه دریافت داشته که نشان میدهد عملۀ عمدتاً روس کشتی سالم است و کشتی به شمال صومالیه انتقال داده میشود.

شرکت کلپر میگوید با مقامات مربوط در تماس دائمی قرار دارد تا مصونیت عمله را تضمین کند و با ربایندگان تماس قایم نماید.

آن شرکت میگوید این کشتی در دنمارک ساخته شده ولی تحت بیرق بهاما فعالیت میکند.

مقامات بحری میگویند دزدان در آب های نزدیک صومالیه در سال جاری بر بیش از ۶۰ کشتی حمله کرده و حد اقل ۳۰ کشتی را ربوده اند.

XS
SM
MD
LG