لینک های دسترسی

براک اوباما در مورد حل مشکلات اقتصادی: یک لحظه را هم به هدر نخواهم داد


جورج بش، رئیس جمهور امریکا، و براک اوباما، ریس جمهور منتخب، به منظور رسیدگی عاجل به مشکلات اقتصادی کشور، روی اهمیت انتقال آرام حکومت، تاکید نمودند.

براک اوباما، میگوید حکومت وی از اولین روز رسمی کارش، روی بهبود وضع اقتصاد ایالات متحده کار را آغاز خواهد نمود.

در بیانیه رادیویی هفته وار حزب دیموکرات بروز شنبه، آقای اوباما از کانگرس تقاضا نمود تا لایحه تقویه و محرک اقتصاد را هر چه زودتر تصویب نمایند.

وی همچنان اولویت های کاری خود را در قبال بهبود وضع اقتصاد تشریح نمود:

"در ابتدا، ما بیک پلان نجات برای طبقه متوسط ضرورت داریم، تا بتواند روی ایجاد مشاغل فوراً سرمایه گذاری شده و برای آنعده از خانواده هایکه می بینند که معاشات شان روبروز کمتر میشود و حساب پس انداز هایشان رو به کاهش است، کمک شود.

بعد، ما به سرایت تاثیر بحران مالی به دیگر سکتور های اقتصادی توجه نموده و اطمینان حاصل خواهیم کرد که لایحه نجات مالی که توسط کانگرس تصویب شده است، برای با ثبات ساختن بازار های مالی تاثیر گذار بوده است."

آقای اوباما گفت یک گزارش این هفته حاکی است که اقتصاد ایالات متحده یک عشاریه ۲ ملیون کار را در سال جاری از دست داده است - که این نشان میدهد در شروع کار باید درین زمینه اقدام کرد.

"با شنیدن این گزارشات ناراحت کننده من با اعضای تیم مشاورین اقتصادی دوره انتقالی خود که مرا در ایجاد مشی هایکه پاسخ گویی این بحران باشد، رهنمایی میکنند، جلسه نمودم. در حالیکه ما باید درک نمائیم که فقط یک رئیس جمهور در یکزمان داریم و رئیس جمهور بش، رهبر حکومت ما میباشد، باز هم من میخواهم شما را مطئمن سازم که با شروع کارم در بیستم جنوری، نمی خواهم حتی یک لحظه را هدر دهم."

رئیس جمهور بش در بیانیه هفته وار روز شنبه خود گفت که وی هر آنچه را در توان دارد برای موفقیت آقای اوباما انجام خواهد داد.

"وقتی که من به رئیس جمهور منتخب اوباما زنگ زده و موفقیتش را تبریک گفتم، به وی گفتم که او میتواند روی همکاری من در انتقال به قصر سفید حساب نماید. و ویرا مطمئن ساختم که انتقال بدون مشکل، در صدر کارم در مدت باقیمانده ریاست جمهوری من خواهد بود."

آقای بش بروز دوشنبه با آقای اوباما در قصر سفید ملاقات خواهد نمود تا مسله انتقال را مورد بحث قرار دهند.

آقای اوباما میگوید وی منتظر این ملاقات است و از همکاری سلف خود اظهار امتنان نموده گفت:

"این نمایانگر تشخیص بنیادی است که در اینجا در امریکا، ما میتوانیم در جریان مبارزات انتخابی بشدت مفکوره های همدیگر را چالش دهیم، و اما زمانیکه رای گیری تمام میشود برای خدمت بیک هدف مشترک با هم کار خواهیم نمود. و این مسله در این مقطع زمانی که ما با مهم ترین چالش های عصر خود مواجه هستیم، اهمیت خاص دارد."

رئیس جمهور بش میگوید حاصل کردن اطمینان در قسمت یک انتقال آرام یک مسله امنیت ملی است.

"در ضمن در چهار دهه اخیر، این اولین انتقال ریاست جمهوری در زمان جنگ است. ما علیه تندروان افراطی که مصمم اند به ما حمله ور شوند در حال ستیز هستیم و هیچ زمانی بهتر از زمان تغیر برای شان مناسب تر نخواهد بود تا بمردم امریکا ضرر رسانند. به همین دلیل حکومت من سعی کامل خواهد نمود تا پروسه انتقال را برای رئیس جمهور آینده و تیم کاری اش سهل و آسان نماید."

ولی آقای بش میگیود قصر سفید و ادارات فدرال برای بیشتر از یکسال است که برای آغاز کار رئیس جمهور آینده مشغول کار اند. تا آنزمان، رئیس جمهور بش میگوید وی همچنان به مشکلات اقتصادی کشور، رسیدگی خواهد نمود. وی از کانگرس تقاضا نمود تا معامله تجارت آزاد با کولمبیا، پاناما و کوریایی جنوبی را تصویب نماید.

وی همچنان در پانزدهم ماه نوامبر، میزبان نشست اقتصادی در واشنگتن خواهد بود.

در عین حال، یکی از همکاران رئیس جمهور منتخب اوباما گفت که رهبر آینده ایالات متحده، به پولند هیچ نوع تعهدی را در رابطه به سیستم دفاعی راکت ارائه نکرده است.

(لیچ کازنسکی) رئیس جمهور پولند ادعا میکند که آقای اوباما طرح نصب راکت های دفاعی را در اروپائی شرقی ادامه خواهد داد.

(دنیس مک دونگ) همکار آقای اوباما تائید نمود که این دو بروز جمعه از طریق تلفن صحبت نمودند ولی وی میگوید رئیس جمهور منتخب فقط در صورتی که تکنالوجی راکت دفاعی عملی باشد، از آن حمایت میکند.

XS
SM
MD
LG