لینک های دسترسی

گشایش اولین ترمینال بین المللی در افغانستان، با کمک مالی جاپان


اولین ترمینال بین المللی در افغانستان که به همکاری مالی کشور جاپان ساخته شده است، امروز توسط حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان گشایش یافت.

این ترمینال که با معیار های بین المللی برابر میباشد، به مصرف 30 میلیون دالر امریکایی که توسط کشور جاپان وعده شده بود، ساخته شده است.

ولی گفته میشود، میدان هوای بین المللی کابل با ترمینال کوچکی که در گذشته شاخته شده بود، پاسخ گوی مشکل رفت و برگشت مسافران این ترمینال که روز به روز افزود میشود نمیباشد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در هنگام گشایش این ترمینال گفت از کمک های جامعه جهانی باید استفاده خوبی صورت بگیرد.

همچنان خانم سوداکو اوگاتا، رییس موسسه جایکای جاپان که مسوولیت ساخت این ترمینال را داشت، تعهد نمود که جاپان کمک های بیشتری به افغانستان خواهد سپرد.

کشور جاپان تا اکنون یک میلیارد و چهل پنج میلیارد دالر را در افغانستان به مصرف رسانده است و قرار است طبق وعده که در ماه جون سال روان صورت گرفت، این کشور ۵۲۰ میلیون دالر دیگر نیز به افغانستان کمک نماید.

قابل ذکر است که جاپان در افغانستان تا حال بیش از ۵۰۰ مکتب اعمار نموده و به بهره برداری سپرده است.

XS
SM
MD
LG