لینک های دسترسی

هسپانیه در خواست پناهنده گی سیاسی پسر بن لادن را رد نمود


بعد از آنکه اسپانیا در خواست پناهنده گی سیاسی پسر بن لادن رهبر القاعده را رد نمود، مصر از دادن اجازۀ ورود بوی به آنکشور امتناع ورزید.

عمر بن لادن، بعد از آنکه مقامات اسپانوی تقاضای ویرا برای حکم یک محکمه رد نمود، بروز شنبه به قاهره مواصلت کرد.

عمر بن لادن یکی از ۱۹ فرزند رهبر القاعده میگوید، وی در مصر احساس مصئونیت نمیکند.

وی قبل ازینکه به اسپانیا برود، در مصر بسر میبرد.

مامورین مصری میگویند وی تقاضا نموده است که به قطر فرستاده شود.

وزیر داخلۀ اسپانیا گفته است که عمر بن لادن نیازمندیهای حقوقی اسپانوی را برای پناهنده گی سیاسی برآورده نمیسازد. اما خانم عمر بن لادن میگوید شوهرش ناراحت بوده و در مورد مصئونیت اش نگران میباشد.

XS
SM
MD
LG