لینک های دسترسی

دو حمله در عراق حد اقل ۲۸ نفر را هلاک ساخت


پولیس عراق میگوید یک بم تعبیه شده در موتر، امروز دوشنبه در بین جمعتی از مردم در بغداد انفجار کرد، بعد از آن یک بم افگن انتحاری خود را در حالی انفجار داد که پولیس و سایرین برای کمک به زخمیان میشتافتند.

مقامات میگویند که این دو حملۀ بم، حد اقل ۲۸ نفر را کشت و قریب ۷۰ تن دیگر زخمی ساخت.

این مرگبار ترین حمله در جریان ماه ها در بغداد بود، هیچ کسی مسئولیت این انفجارات را ادعا نکرده است.

اما حملات علیۀ افراد ملکی در حالی روبه افزایش میباشد که تندروان القاعده در عراق از مراکز شان عقب رانده شده اند.

حملات بر یک جاده مزدحم در احمدیۀ که در آن مغازه ها، رستوران ها واقعیست، یک بس را که دختران را بمکتب شان حمل میکرد، خساره مند ساخت.

همچنان امروز دوشنبه به گفتۀ پولیس یک بم افگن انتحاری زن بر یک نقطۀ تفتیش پولیس در بعقوبه مرکز ولایت دیالاحمله کرده چهار نفر را کشت و ۱۴ تن دیگر را زخمی ساخت.

XS
SM
MD
LG