لینک های دسترسی

اصلاحات در پارلمان قزاقستان


قزاقستان تغیراتی را در پارلمان یک حزبی آنکشور بحیث تقویت اصلاحات دیموکراتیک، قبل از احراز ریاست سازمان امنیت وهمکاری در اروپا در سال ۲۰۱۰ روی دست گرفته است.

مقامات قزاقستان میگویند هر حزبی که در انتخابات در درجۀ دوم قرار گیرد، بعضی کرسی ها، در پارلمان آن کشور غنی از نفت را اشغال خواهد کرد.

سال گذشته سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پارلمانی قزاقستان را مورد انتقاد قرار داده بود. در آن انتخابات، حزب نورسلطان نظر بایوڤ، تمام کرسی های مجلس سفلای پارلمان قزاقستان را بدست آورده بود.

همچنان امروزسه شنبه، حکومت از بعضی تغیرات در قوانین مطبوعات طرفداری کرد.

در اوایل سال، قانون گزاران ارشد ایالات متحده از قزاقستان تقاضا کرده بودند که قبل از احراز عهدۀ ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا به اصلاحات دیموکراتیک فرصت تطبیق بدهد.

آقای نظر بایوف تعهد نمود که اصلاحات دیموکراتیک، مثل ایجاد پارلمان با حد اقل دو حزب و شرایط بیشتر موافق برای نام نویسی احزاب را تطبیق خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG