لینک های دسترسی

قدرت های جهان روی موضوع ذروی ایران ملاقات میکنند


انتظار میرود قدرت های جهانی امروز در پاریس ملاقات کرده و قدم بعدی را در مورد پروگرام ذروی ایران مورد بحث قرار دهند.

نمایندگان آلمان و پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، یعنی ایالات متحده، برتانیه، فرانسه، روسیه و چین، در نظر دارند طرق ترغیب ایران به منصرف شدن از غنی سازی یورانیم را مورد بحث قرار دهند.

این ملاقات یک روز بعد از آن رخ میدهد که ایران گفت یک راکت زمین بزمین را که قابلیت حمله بر اسرائیل و اروپا را داشته و نسبت به راکت های دارای مواد سوخت مایع دقیق تر میباشد، آزمایش نموده است.

ایالات متحده این آزمایش را محکوم کرده تخطی از قطعنامۀ شورای امنیت ملل متحد و مغایر مکلفیت های بین المللی ایران خواند.

رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه گفت برایش غیرمترقبه نخواهد بود که اگر موضوع آزمایش راکت در ملاقات پاریس مطرح گردد.

XS
SM
MD
LG