لینک های دسترسی

مساعی صلح در کانگو در حالی ادامه دارد که جنگ های تازه مشتعل شد.


اولوسیگون اوباسانجو، نمایندۀ خاص ملل متحد برای شرق کانگو و رئیس جمهور سابق نایجریا جهت مذاکره بمنظور جلوگیری از یک جنگ منطقوی در حالی به کینشاسا، پایتخت کانگو مواصلت کرد که جنگ های تازه ای بین قوای نظامی و شورشیان مشتعل گردید.

آقای اوباسانجو به تعقیب ملاقات با جوزف کبیلا، رئیس جمهور جمهوریت دیموکراتیک کانگو امروز بسوی بخش های شرقی کانگو میرود تا با لوران انکوندا، رهبر شورشیان مذاکره کند.

امروز از تجدید جنگ ها بین قوای او و اردوی کانگو گزارش داده میشود.

کارمندان سازمان های کمک دهنده در شرق کانگو برای اولین بار در هفته ها قادر شدند مواد غذائی را به ده ها هزار نفری که بخاطر خشونت ها بیجا شده اند، توزیع نمایند.

مواد غذائی دیروز بعد ازان توزیع گردید که یک کاروان وسایط حامل مواد کمکی ملل متحد از خط مقدم جبهه بطرف قلمرو شورشیان عبور کرد.

XS
SM
MD
LG