لینک های دسترسی

هفت نفر در شمالغرب پاکستان کشته شدند


یک مقام پاکستانی میگوید طی یک سلسله جنگها بین تندروان طالبان و رهبران قبایلی در منطقۀ آشوب زدۀ شمالغرب پاکستان، حد اقل هفت تن کشته شده است.

اصرار خان، نمایندۀ محلی میگوید، در ساعات نا وقت دوشنبه، در منطقۀ باجور، تندروان داخل گروهی از رهبران قبیلۀ مامون، در نزدیک سرحد با افغانستان، نفوذ کردند.

خان میگوید، جنگ شامل گلوله باری و انفجارات بود. او گفت چهار رهبر قبایلی در جمع کشته شدگان هستند.

رهبران محلی قوای ضد تندروان را تشکیل داده بودند تا علیۀ جنگجویان طالبان و القاعده که مسئول حملات بر قوای خارجی در افغانستان و اهدافی در پاکستان اند، داخل اقدام شوند.

همچنان، نیرو های امنیتی پاکستان به روز دوشنبه معبر درهء خیبر را دوباره بروی ترافیک باز نموده و کاروان موتر های باربری و تانکر های تیل برای اکمال قوای امریکا و ناتو در افغانستان، را بدرقه نمودند.

مامورین پاکستانی هفته گذشته معبر خیبر را در جهت ارزیابی امنیتی پس از آن بروی عراده جات بستند که تندروان مسلح چندین موتر حامل وسایط نظامی را که روانه افغانستان بودند، متوقف ساخته و به یغما بردند.

به روز دوشنبه ده ها موتر شبه نظامیان حکومتی، یک کاروان حامل سی عراده موتر باربری را با بدرقه از این معبر عبور دادند.

این که محموله های این کاروان را چه تشکیل میداد، تا حال واضح نگردیده است.

XS
SM
MD
LG