لینک های دسترسی

گام زنی فضانوردان امریکایی سفیۀ فضایی رفت و برگشت اندیڤر


کیهان نوردان امریکایی در سفیۀ فضایی رفت و برگشت اندیڤر، در اولین سلسلۀ گام گذاری مغلق در فضا، آمادگی میگیرند تا ستشن بین المللی فضایی را گسترش و بهتر سازند.

دو کیهان نورد امریکایی امروز سه شنبه در جریان گام زنی شش و نیم ساعته در خارج سفینۀ اندیڤر، مصروف خواهند بود تا روی آله تنظیم و جذب انرژی آفتاب این ستیشن، کار کنند.

قرار است آنها ستیشن را پاک و ترمیم کرده و پرزه های بزرگ مال مانند ستیشن بسوی آفتاب دور بدهند.

XS
SM
MD
LG