لینک های دسترسی

حدود هفتصد باب مکتب در افغانستان مسدود شده است


مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند حدود هفتصد باب مکتب در افغانستان مسدود شده است. بیشتر مکاتب مسدود شده در مناطق جنوبی این کشور قرار دارند.

فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان امروز سه شنبه هنگام عقد قرار داد اعمار سیزده باب مکتب با شرکت های ساختمانی گفت، در حال حاضر شش صد و هفتاد و چهار باب مکتب به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان مسدود شده اند که در نتیجه آن شمار زیادی از اطفال از تعلیم محروم شده اند.

آقای وردک خاطر نشان ساخت که از این جمله، پنجصد و هفتاد و چهار باب مکتب در ولایات هلمند، ارزگان، زابل و قندهار بسته شده اند.

وی گشایش مکاتب بسته شده را به همکاری علمای دین، یکی از برنامه های اساسی وزارت معارف عنوان نمود.

XS
SM
MD
LG