لینک های دسترسی

مکرنن امید وار است اوباما هر چه زودتر به افغانستان قوا بفرستد


قوماندان قوای ناتو و ایالات متحده در افغانستان میگوید امیدوار است براک اوباما، رئیس جمهور منتخب، نیرو های بیشتری را به افغانستان هر چه زودتر، ارسال نماید، زیرا او 'عساکر کافی ندارد تا امنیت بعضی مناطق را در آن کشور تامین نماید.'

جنرال مکرنن احصایه های اخیر استخبارات ملی ایالات متحده را مورد سوال قرار داد که گفته بود وضع در افغانستان در حال خرابی است.

اما او گفت این گزارش در بعضی مناطق حقیقت دارد، و او گفت رهبری نظامی ایالات متحده از تقاضای او بخاطر اعزام چهار لوای دیگر و همچنان قوای تخصصی حمایت نموده است که میتواند تعداد عساکر امریکایی را در افغانستان به ۲۰ هزار برساند.

اولین دسته عساکر قرار است در ماه جنوری به افغانستان اعزام شود، ولی تصیم تعبیه عساکر بیشتر توسط براک اوباما رئیس جمهوری منتخب اتخاذ خواهد گردید که در ۲۰ جنوری به کار آغاز مینماید.

جنرال مکرنن این بیانات را با یک خبرنگار در شورای اتلانتیک بروز سه شنبه ابراز داشت.

سوال: توقع شما چگونه است که او بحیث رئیس جمهور تا چه زمانی به تعهد خود حین مبارزات انتخاباتی تعداد نیرو ها را در افغانستان افزایش دهد؟

مکرنن گفت "نمی دانم. امید وارم هرچه زودتر، ولی نمیدانم."

ایالات متحده طی سال جاری بیش از یک هزار تن عسکر را در نیرو های مستقر این کشور در افغانستان علاوه نموده است که مجمهوعه آن ۳۲ هزار تن است. سی و هفت هزار نیرو ناتو نیز از کشور های عضو آن در افغانستان مستقر میباشد.

جنرال مکرنن میگوید علاوه بر نیرو های جنگی، او نیاز به لوازم هوای برای اکتشافات، حمل و نقل و محاربه دارد. همچنان ضرورت به کمک در بخش جمع آوری معلومات استخباراتی و توانائی های استخباراتی موجود است.

او گفت بطور اخص به نیرو های در جنوب و غرب نیاز دارد تا یکی از عناصر عمده جنگ ضد شورشی را فراهم سازد که تامین امنیت مردم محل میباشد.

"در مناطق جنوبی افغانستان در ولایات هلمند و قندهار و واقعاً حضور نظامی کافی که شامل نیرو های بین المللی، اردو و پولیس ملی افغانستان، پولیس سرحدی است نداریم تا برای مردم امنیت کافی را تامین نمایم."

جنرال مکرنن میگوید این کوشش ها باید با انکشافات اقتصادی و تهیه خدمات دولتی همراه باشد. اما اصول ضد شورشی گرایی ایالات متحده نشان میدهد که تا امنیت نسبی تامین نباشد، خدمات ملکی را نمیتوان اجرا نمود.

او همچنان ترکیب مذاکره را با افغان هایکه در گروه های شورشی، بشمول طالبان همکاری نموده اند تائید کرد. او میگوید این یک وسیله قوی میباشد. اما او گفت هر کوششی درین راستا باید توسط دولت افغانستان، نه نظامیان امریکایی، صورت گیرد.

جنرال مرکنن همچنان گفت نشانه های ابتدای میرساند که عملیات روز افزون نیرو های پاکستانی در جوار سرحد افغانستان علیه شورشیان که در پاکستان پناه گزین بوده و جنگ شانرا در افغانستان انجام میدهند، تاثیر نموده است.

ولی او میگوید قبل از وقت است تا گفت که این کوشش تاثیر بسزای بجاه گذاشته است.

XS
SM
MD
LG