لینک های دسترسی

وقوع یک حادثه بی نظیر در خارج ستیشن فضایی


برای نخستین بار، یک فضا نورد، تصادفآ بزرگترین محمولهء خود را در فضا از دست داد.

هیدی ماری ستیفنیشین، فضا نورد زن، به روز سه شنبه پس از آن که یک وسیلهء حامل روغن ماشین آلات در داخل بکس وی منفجر شد، تمام اشیا و وسایل حامل بکس خود را از دست داد و بدون آن که چیزی بتواند، بکس خود را در فضا رها نمود.

این واقعه زمانی رخ داد که این فضا نورد با همکاران دیگر خود میخواست بخشی از ستیشن فضایی بین المللی را پاک سازی و ترمیم نماید.

وی بعدآ با استفاده مشترک وسایل همکاران خود به کارش ادامه داده و سلامت به سفینه برگشت.

XS
SM
MD
LG