لینک های دسترسی

یک بم گزار انتحاری در شرق افغانستان بمی را منفجر ساخت.


یک بم گزار انتحاری در خارج یک محوطۀ حکومتی در شرق افغانستان بمی را که در یک موتر تعبیه شده بود، منفجر ساخت.

مقامات میگویند این انفجار در ولایت خوست حد اقل دو نفر را، بشمول بم گزار کشته و چندین تن دیگر را، بشمول دو عسکر ناتو، مجروح ساخت. یک عده از اهالی نیز مجروح شدند ولی در مورد ارقام تلفات گزارش های ضد و نقیضی بدست میرسد.

مقامات امنیتی میگویند حمله کننده موتر خود را که مملو از مواد منفجره بود بدروازۀ دفاتر ولسوالی دومنده برد و وقتی پولیس مؤظف او را متوقف ساخت، بم را منفجر ساخت.

تا بحال کسی ادعای مسؤلیت نکرده است.

قوای تحت رهبری ایالات متحده و ناتو برای چندین ماه در شرق افغانستان با گروه های تندرو افغانی و پاکستانی، بشمول طالبان و جنگجویان خارجی مرتبط به القاعده داخل جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG